VIP O nama Opštine i18n

Turistička
društvena mreža!

Auto-moto ponude

Parking Riva

Auto-moto

Parkinzima "Benovo" i "Puč" (kod Bolnice) upravlja DOO "Komunalno Kotor", kao i sa parkingom "Riva" do primopredaje AD "Luki" Kotor.

Parking Benovo

Auto-moto

Parkinzima "Benovo" i "Puč" (kod Bolnice) upravlja DOO "Komunalno Kotor", kao i sa parkingom "Riva" do primopredaje AD "Luki" Kotor.